Tuesday, March 20, 2012

Getting Ready"There is no way to progress deeply into the future without taking leave of the past--making a leap of faith into an unknown future"
--- Elisabeth Kubler-Ross

what i love about getting ready....
leaving my now, too-small cocoon
sadness and loss behind me after proper due respect
feeling renewed about what's most important
and reconnecting with the things i love most:
birds more than exhaust
genuine more than glamour
people more than things; and
guts more than glory.
making new friendships
playing with a new language
...and laughing a lot!
feeling a tiny spark of excitement
of what might be---
and trusting everything will be okay
and that somehow....
the timing will be just right!

1 comment:

  1. Làm sao tìm được nơi gửi hàng đi mỹ giá rẻ. Nếu bạn đang tìm nơi như vậy thì bạn phải tìm đến chúng tôi. Đến với chúng tôi khi là gửi hàng đi nước ngoài mà có thể nhận mua hàng ở nước ngoài về Việt Nam. Các dịch vụ chúng tôi đang cung cấp như: dịch vụ gửi hàng đi canada giá rẻ, mua hàng mỹ, mua hàng amazon, mua hàng nga xách tay, ship hàng anh, gửi hàng đi campuchia, chuyển hàng đi lào, nhận order hàng đức, ... Nếu bạn muốn nhập hàng thái mà không biết cách nhập hàng thái lan như thế nào? Thì đừng lo cứ việc đến chúng tôi sẽ giải quyết hết.

    ReplyDelete